Yayımlanmamış Konferans / Panel / Sempozyum Tebliğleri Sunumları

 • "TRT TV'nin Gayri Resmi Hedefleri", Eskişehir İTİA İletişim Bilimleri Fakültesi 1. Yayımcılık Semineri. 28.5.1980. Eskişehir. Adobe_PDF_file_icon_32x32

 • "Toplum Hayatında Kadının Yeri", Selçuk Üniversitesi ve Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Türk Toplumunda Kadın Sempozyumu.27-28 Mayıs 1988.Konya. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Köy Gençlerinin Sorunları", Selçuk Üniversitesi 3. Milli Gençlik Kongresi. 10-11 Kasım 1988. Konya. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Cumhuriyet Kavramının Doğuşu ve Gelişimi", Selçuk Üniversitesi Cumhuriyet Bayramı Paneli. 28 Ekim 1989. Konya. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sosyolojik Açıdan Cumhuriyet", Selçuk Üniversitesi Cumhuriyet Bayramı Paneli. 27 Ekim 1989. Konya. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Avrupa Topluluğu ile Sosyal ve Kültürel Bütünleşme", Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü TUNAECS Toplantısı.22-23 Haziran 1989. İstanbul. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Aile ve Fonksiyonları", Selçuk Üniversitesi Türk Toplumunda Aile Paneli, 16. 5.1990. Konya. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Toplumu Tepkisizliğe İten Sebepler", Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksek Okulu Tepkisiz Toplum Paneli. 16 Mayıs 1991. Eskişehir.
 • "Küreselleşen Dünyada Kadın", İngiliz Kültür 9 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli. 9 Mart 1992. Ankara.
 • "Gençleri 21. Yüzyıla Hazırlamak", Selçuk Üniversitesi 5. Milli Gençlik Kongresi. 1-2 Nisan 1992. Konya. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Mevlana Üzerine", Ankara ve Konya Rotary klüplerinin Konya'da düzenledikleri panel.17 Aralık 1993. Konya.
 • "İşkadınlarının Aile ve İş İlişkileri", AÜ.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 7. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu.12-16 Nisan 1993. Ankara.
 • "Kadın ve Çevre", AÜ.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 8.Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu.20-22 Nisan 1994. Ankara.
 • "Aile ve Demokrasi", AÜ.KASAUM ve TC.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun düzenlediği panel.15 Mayıs 1994. Ankara.
 • "Yorumlayıcı Etkileşimcilik", SSK Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniği Seminer Programında yapılan konuşma. 22 Aralık 1994. Ankara.
 • "Sosyolojide Sapmanın Kavramsallaştırılması", Birleşmiş Milletler, TC.İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Sempozyumu. 24-28 Haziran 1995. Ankara.
 • "From Cultures to Identities", Bulgarian Institute of Culturology, Intercultural Communication: New Challenges, New Ways, New Corporations Seminar.19-20 October 1997. Sofia.
 • "21. Yüzyılda Bilim", Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü konferans.22 Mayıs 1998. Ankara.
 • "Max Weber", Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü konferans.25 Aralık 1998. Ankara.
 • "Bilim ve Cumhuriyet", Nenehatun Lions Klübü Cumhuriyetimizin 75. Yılı Paneli.26 Ekim 1998. Ankara.
 • "Sosyolojik Araştırmalarda Metodolojik Sorunlar", TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Seminer. 31 Ağustos-4 Eylül 1998. Ankara.
 • "Tunus ve Slovakya'dan İzlenimler", Sosyoloji Derneği konferans. 22 Ekim 1998. Ankara.
 • "Kadın ve Çevre", Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü konferans.11 Mart 1999. Aydın.
 • "Sosyolojide Kavram Sorunu", Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü konferans. 21 Mayıs 1999. Kütahya.
 • "Sosyolojide Etik Değerler", Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Belediyesi Etik Değerler Paneli.21 Mayıs 1999. Kütahya.
 • "14. Dünya Sosyoloji Kongresi'nden İzlenimler", Sosyoloji Derneği konferans. 25 Şubat 1999. Ankara.
 • "Sosyolog, Tarihçi, Gazeteci", Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü konferans. 3 Aralık 1999. Ankara.
 • "Sosyolojinin Tarihsel Mirası ve Geleceği", AÜ.Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Topluluğu konferans. 29 Şubat 2000. Ankara.
 • "Toplumsuz Sosyoloji", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü konferans. 5 Mayıs 2000. Sivas.
 • "Socius'un Tarihi", Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü konferans.12 Mayıs 2000. Muğla.
 • "Sosyal Bilimlerin Geleceği", AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Felsefesi Topluluğu panel.18 Mayıs 2000. Ankara.
 • "Sosyolojik Yaklaşımlar", Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Eğitim Anabilim Dalı konferans.30 Mayıs 2000. Ankara.
 • “Epistemoloji ve Metodoloji İlişkisi”, Muğla Üniversitesi 4. Geleneksel Sosyoloji Günleri, konferans. 11 Mayıs 2001. Muğla.
 • “Family and Work Relations of Women Running Their Own Enterprises”, University of Zagreb, Mediterranean Women’s Forum ve UNESCO’nun ortaklaşa düzenlediği 4. International Conference of the Mediterranean Forum: Women and the City from Periphery to the Centre” konferansında “The Change of the City: Women’s Action oturumunda yapılan konuşma, 30 June-3 July 2001 Dubrovnik Croatia. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Sosyoloji Geleceğini Arıyor”, Süleyman Demirel Üniversitesi “Güncel Sosyolojik Gelişmeler Paneli”, Konuşma. 9 Mayıs 2002. Isparta.
 • “Kelimeler”, Muğla Üniversitesi 5. Geleneksel Sosyoloji Günleri, Konferans. 10 Mayıs 2002. Muğla.
 • “Imported Goods into Turkish Sociology”, International Sociological Association’ın  Brisbane Avustralya’da 8-13 Temmuz 2002 arasında düzenlediği 15. World Congress of Sociology kapsamında Research Committee of History of Sociology oturumunda sunulan tebliğ. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “The Concept of Socius”, International Sociological Association’ın Brisbane Avustralya’da 8-13 Temmuz 2002 arasında düzenlediği 15. World Congress of Sociology kapsamında Research Committee of Social Theory ve Political Sociology’nin birleşik oturumunda sunulan tebliğ. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Eşitsizlik ve Çağrıştırdıkları Üzerine Bir Deneme”, Yıldız Akpolat ile birlikte  hazırlanan ve Sosyoloji Derneğinin  düzenlediği 4. Ulusal Sosyoloji Kongresi 16-18 Ekim 2003 Sivas’da sunulan tebliğ. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Cumhuriyet ve Demokrasi Kavramları”, Muğla Üniversitesinin 27 Ekim 2003 tarihinde düzenlediği Cumhuriyet Panelinde sunulan tebliğ.
 • “Cultural Dialogue Through Culinary Habits: Turkish Case” 5. International Congress of Mediterranean Women’s Forum 23-26 October 2003 Athens’da sunulan tebliğ. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Atatürk ve Yüksek Öğretim” Konferans, 10 Kasım 2003, Muğla Valiliği etkinliği, İl Özel İdaresi Muğla.
 • “Girişimcilik ve Kadın” Konferans, 5 Mart 2004, Güzeltepe Liones Klübü etkinliği, Hudson Otel, Ankara.
 • “Sosyolojide Değer ve Değerler” Konferans, 12 Mayıs 2004 Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 7. Sosyoloji Günleri, Muğla.
 • “Değer, Ahlak, Etik”, Konferans, 2 Nisan 2004, Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu etkinliği, Selçuk Üniversitesi Alaattin Keykubat Kampusu, Konya.
 • “İsim ve Sıfatlarla Yolculuk” tebliğ sunumu, 10 Aralık 2004 Kırıkkale, Bir Metafor Olarak Yolculuk temalı 1.Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9-10 Aralık, Düzenleyen: Kırıkkale Üniversitesi. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler” Panel, 17 Aralık 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi, SDÜ Sosyoloji Bölümü 10.Kuruluş Yıldönümü Toplantısı, Isparta.
 • “Anovasofie Projesi”, 7 Ocak 2005, Istanbul, TÜBİTAK tarafından Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen Avrupa Komisyonu destekli 6. Çerçeve Programının tanıtıldığı toplantıda “Bir Başarı Hikayesi” örneği oturumunda yapılan konuşma, İstanbul.
 • “Socius Kavramı Üzerine” tebliğ sunumu, 12-14 Mayıs 2005 Istanbul, Uluslar arası Sosyoloji Kolokyumu: Parçalanmalar Çağında Yeni Toplumsallıklar, Galatasaray Üniversitesi  Sosyoloji Bölümü.
 • “Socius, Society and Sociology” tebliğ sunumu, 5-9 July 2005 Stockholm, 37th World Congress of the International Institute of Sociology. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “An Address Book for Good Neighbouring: Woman-Related NGO’s of Turkey who can Collaborate with Woman-Related NGO’s of Mediterranean Countries” tebliğ sunumu, 23-26 November 2005, Torino, 6.International Congress of International Mediterranean Women Forum. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Kamusal Aydın: Bilimden Topluma Atılan Kanca" Tebliğ sunumu, 20-22 Kasım 2006 Kocaeli Üniversitesi Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu 3. Ulusal Sempozyumu, İzmit.
 • "Kamusal Aydın" Konferans, 16-18 Mayıs 2007 Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Geleneksel X. Sosyoloji Günleri.
 • "Sosyal Teorinin Sosyal Bilimlerdeki Yeri" Konferans,18-20 Haziran 2007 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana.
 • "Sosyoloji Ders Programı Önerisi", Tebliğ sunumu, 18-20 Haziran 2007 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi    3. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 •  "Mübeccel Kıray", Tebliğ sunumu, 17-18 Ekim 2007 Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi DTCF Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nca ortaklaşa düzenlenen Kadın ve Bilim Çalıştayı, Eskişehir.
 • "Dünden Yarına Türkiye’de Sosyoloji" Türk Sosyolojisinde Yönelişler ve Tartışmalar başlıklı oturumda Tebliğ sunumu, 26-27 Kasım 2007 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nce düzenlenen Türk Sosyolojisinde Üç Bilim İnsanı Cahit Tanyol, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin  Sempozyumu, İstanbul. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sosyolojinin Çağrısı: 21. Yüzyılda Sosyoloji ve Sosyal Bilimlerin Vaad Ettiği" Konferans, 19 Mart 2008 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Adapazarı.
 • "Türkiye’de Sosyoloji Eğitimi ve Sorunları" Konferans  8 Nisan 2008 Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Çalıştayı, Muğla.
 • "Daha İyi Bir Sosyoloji Eğitimi İçin Öneriler" Tebliğ sunumu, 8-9 Mayıs 2008 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nce düzenlenen  Türkiye ve Dünyada Güncel Sosyolojik Gelişmeler Bilgi Şöleni, Isparta.
 • "Görünebilirlik" Konferans, 14-16 Mayıs 2008  Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Topluluğu’nca düzenlenen Geleneksel 11. Sosyoloji Günleri, Muğla.
 • “Is ‘Socius’ Better Than ‘Society’?” Tebliğ sunumu, 11-13 September 2008 Social Theory Conference of European Sociological Association (ESA) Social Theory Research Network, Innsbruck. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Şiddetsiz Bir Dünyaya Doğru" Tebliğ sunumu, 22-23 Haziran 2009 Mardin Valiliği ve HEGEM tarafından ortaklaşa düzenlenen Aile ve Şiddet Sempozyumu, Mardin. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Bilimin İnsan İmgesi" Tebliğ sunumu, 4-6 Aralık 2009 Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu’nca Celal Bayar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu Sempozyumu, Manisa.
 • "Emek, Güç ve Şiddet Üzerine" Konferans, 27 Mart 2010 Selçuk Üniversitesi Sosyal Kültür Topluluğu’nca düzenlenen 4. Sosyoloji Öğrencileri Günleri , Konya.
 • "Güç ve Şiddet" Konferans, 6 Nisan 2010 Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Denizli.
 • "İnsan Toplum ve Şiddet" Konferans, 4 Mayıs 2010 Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Kütahya.
 • "Kamusal Sosyoloji" Tebliğ sunumu, 11 Mayıs 2010 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nce düzenlenen Sosyolojinin Bilim ve Meslek Olarak Geleceği Sempozyumu, Ankara.
 • "Nasıl Bir Kamusal Sosyal Bilim” Tebliğ sunumu, 6-9 Aralık 2010 Gazi Üniversitesi’nce düzenlenen Prof. Dr. Erol Güngör Anısına Türkiye’de Değişim Sempozyumu, Ankara. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sosyoloji ve Güç” Konferans, 23 Mart 2011 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Adapazarı
 • "ANOVASOFIE Project: Social Science in Turkey” Tebliğ sunumu, 29-30 April 2011 CARA tarafından Beyrut Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Regional Round Table on Social Sciences başlıklı uluslararası toplantı, Beyrut, Lübnan. 
 • "Sosyoloji Üzerine” Konferans 13 Mayıs 2011 Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Sosyoloji Topluluğu tarafından düzenlenen Sosyoloji Günleri. Muğla.
 • "Kamusal Sosyoloji Tartışmaları" Konferans 2 Aralık 2011 Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. Kütahya.
 • "Son Yirmi Yılda Dünyada ve Türkiye’de Sosyolojinin Durumu ve Bu Bağlamda Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü” Konferans 11 Nisan 2012 Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Muğla. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Sosyolojinin Alt Dalları" Türkiye’de Sosyolojinin Geniş Zamanı Dün-Bugün-Yarın” konulu panelde yapılan konuşma. 7 Mayıs 2012 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. Erzurum. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • "Değerlere Bir Bakış" Sosyoloji Kendisini Tartışıyor Konferansı’ının Klasik Sosyolojiyi Yeniden Düşünmek başlıklı oturumunda yapılan konuşma. 17-18 Kasım 2012 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Sosyoloji Mezunları Derneği. İstanbul. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Kadının Toplumdaki Yeri” Konferans 29 Kasım 2012 Haymana Lisesi. Haymana Ankara Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Başka Bir Dünya” Konferans, Sosyologlar Derneği, 22 Şubat 2013 Çemberlitaş İstanbul. Adobe_PDF_file_icon_32x32
 • “Kemal Tahir Üzerine” Kemal Tahir ve Anadolu’nun Düzeni Paneli’nde yapılan konuşma. 4 Mayıs 2013 Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi. Ankara. 
 • “Metodoloji Sorunları” Konferans, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Topluluğu, 5 Aralık 2013 Ankara.
 • “Yemek Kültürü ve Toplum Bilimi” Konferans, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksek Okulu, 11 Aralık 2013 Eskişehir.
 • “Metot Meselesi”, Konferans, Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 5 Şubat 2014 İstanbul.
 • “Sosyolojide Metot Meselesi” Konferans, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 9 Mayıs 2014 Malatya.
 • “Sosyal Bilimler Metodolojisi” Konferans, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,3 Aralık 2014 Isparta.