Kitaplaşmamış Araştırma Raporları / Tezler

  • "Yurtdışına Giden İşçiler", Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü. Adobe_PDF_file_icon_32x32

  • "Halkla İlişkiler Araştırması", Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı,Organizasyon ve Metot Daire Başkanlığı, çoğaltma. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • "Organizasyonlarda Beşeri İlişkiler", Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Organizasyon ve Metot Daire Başkanlığı, çoğaltma. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • "Sosyal Güvenlik Kurumları", Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara:Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • "Haşhaş Sorunu", Kamu Yönetimi Uzmanlığı Tezi, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • "Toplumsal Hayatın Temel Biçimleri ve Kavramları", "Köy, Kent ve Kentleşme", "Sosyolojiye Giriş", Ankara: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi,çoğaltmalar.
  • "Türk Düşüncesinde Sosyal Yardım Fikri", Çoğaltma. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • "Ege Üniversitesi'ne 1980-1981 Ders Yılında Kaydolan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma", İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Merkezi.(Proje Sorumlusu). Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • "The Role of Women in the Protection of the Environment in the Mediterranean Basin", Paris: UNESCO General Conference.(Proje Sorumlusu). Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • "Köy ve Köylü Sorunları", Ankara: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu.(Proje Üyesi).