Kitaplar

  • Aydın’da Küçük Sanayilerin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 1983.Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • Kadınlarımızın Cinsiyet Rolü Tutumları, Konya: Sebat Matbaası, 1990. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • Bilgi ve Yöntem, Ankara: İmge Matbaası, 1993. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • Bağımsız İşyeri Sahibi Kadınların Aile ve İş İlişkileri, Ankara: TC. Başbakanlık Aile ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, 1993. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • Sosyal Bilimlerde Yöntem, Konya: Aba & Sebat Matbaası, 1997. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • Turizm Sektöründeki Küçük İşyeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 1997. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Ankara: Anı Yayınları, 2001. (II. Baskı, 2004)  Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • Sosyoloji Notları, Ankara: Anı Yayıncılık, 2007. (I ve II. Bölüm)  Adobe_PDF_file_icon_32x32 

Kitap_Aydındaki_Küçük_Sanayilerin_Sosyolojik_Açıdan_İncelenmesi Kitap_Kadınlarımızın_Cinsiyet_Rolü_Tutumları Kitap_Bağımsız_İşyeri Kitap_Turizm_Sektörü Kitap_Sosyoloji_Metodoloji Kitap_Sosyoloji_Notları Kitap_sb_yontem kitap_bilgi_yontem