Kitap Editörlüğü

  • Sosyolojide Son Gelişmeler ve Türkiye’deki Etkileri, Ankara: UNESCO TMK Yayını (M.Tezcan ile birlikte), 1993. Adobe_PDF_file_icon_32x32
  • ANOVASOFIE Project Turkey: Comparisons/Karşılaştırmalar, Ankara: Ertem Matbaası, 2005. Adobe_PDF_file_icon_32x32